BlogNieuws

Arnhemse peuters krijgen 12 uur peuteropvang

Nog een goede reden om als nieuwe papa of mama in Arnhem te wonen! Vanaf 2017 krijgen alle peuters in Arnhem de mogelijkheid zich spelenderwijs voor te bereiden op school. Vanaf 1 januari kunnen alle peuters vanaf 2 jaar twaalf uur per week opvang krijgen in de peuterspeelzaal of  kinderopvang. Hiermee loopt Arnhem ruim voor op de plannen van minister Asscher, die deze vorm van peuteropvang in 2020 landelijk ingevoerd wilt hebben. De gemeente trekt 8 ton per jaar uit voor de kinderopvang.

In de leeftijd van 2 tot 5 jaar maken kinderen grote stappen in hun ontwikkeling. In die periode wordt ook duidelijk of een kind eventueel meer of minder aandacht behoeft. Het is dan van belang om die kinderen tijdig en goed in beeld te hebben. Het gaat in totaal om 3 dagen van 4 uren. Doordat er op deze manier minder tijd opgaat in breng- en haalmomenten, is er meer tijd om te spelen en te ontdekken. En meer tijd voor de pedagogisch medewerkers om de kinderen te observeren en maatwerk te bieden dus. Om de zes extra uren peuteropvang betaalbaar te houden voor mensen met lage inkomens gaat de gemeente deze zes extra uren gratis aanbieden.

Ook krijgen mensen in Arnhem die beschikken over een Gelrepas (huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm) al korting op de eerste zes uur. Om ouders van peuters te wijzen op de verruiming van het aanbod voor kinderopvang zal de gemeente in samenwerking met partners uit het veld in het najaar een campagne starten.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Vond je dit nieuwsbericht interessant? Sluit je dan ook aan bij meer dan 1000 moeders uit Arnhem!

Previous post

Harde dingen die wij soms tegen kinderen zeggen

Next post

Wat gaan we doen dit weekend? (3 & 4 dec)

The Author

Redactie

Redactie