Blog

Zwangerschapsdiscriminatie: hoe ga je ermee om?

Ongeveer een jaar geleden spraken we een aantal Arnhemse moeders die te maken hebben gehad met zwangerschapsdiscriminatie. Een hot topic aangezien De Gelderlander onlangs contact met ons opnam omdat ook zij aandacht wilden besteden aan dit onderwerp. Dat is niet voor niets; het probleem bestaat en lijkt alleen maar groter te worden. Maar nu het probleem aan de oppervlakte is reist de vraag: hoe ga je ermee om?

Een jaar geleden heeft het kabinet aangekondigd dat zij in samenwerking met maatschappelijke organisaties zwangerschapsdiscriminatie wil terugdringen. Inmiddels is er dan ook een meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie geopend. Wie met zwangerschapsdiscriminatie te maken heeft kan hier een melding doen. Dat is fijn, maar er is ook een hoop dat je zelf kunt doen. In deze blog helpen we je om te gaan met eventuele zwangerschapsdiscriminatie op de werkplek.

Ken je rechten

Het minste wat je jezelf zou moeten gunnen, is het op de hoogte zijn van de juridische feiten. Ken je rechten. Onthoud: de bottom-line is dat zwangerschapsdiscriminatie niet mag. Het is strafbaar. Tijdens je zwangerschap mag je niet ontslagen worden vanwege die zwangerschap. Ook mag je niet ontslagen worden omdat je werkgever denkt dat je zwanger wílt worden. Tijdens een sollicitatie mag niet gevraagd worden naar je kinderwens of gezinsomstandigheden. Loopt een tijdelijk contract af?  Tijdens de zwangerschap hoeft dat contract niet verlengd te worden, alleen mag de zwangerschap zelf daar geen reden voor zijn.

Het blijft natuurlijk lastig om te bepalen of een (aankomende) zwangerschap de daadwerkelijke reden is voor het niet verlengen van een contract, een afwijzing of een ontslag. Probeer hier echter wel achter te komen. Wat je sowieso altijd moet doen, is documentatie vragen van je functioneringsgesprekken. Heb je geen functioneringsgesprekken? Vraag die dan beslist aan. Was het functioneren maandenlang goed, dan kan een werkgever het niet ‘ineens’ op een slecht functioneren gooien en is het moeilijker om jou te ontslaan. Zorg dat je altijd bewijs hebt van goed functioneren!

Aanpassingen in werk of werktijd

Wanneer je zwanger bent kan je werkgever je werk en/of werktijden aanpassen. Je werkgever is namelijk verplicht om rekening te houden met je zwangerschap.  Het kan natuurlijk ook zijn dat een werkgever niet volledig op de hoogte is van deze rechten. In dat geval leer je natuurlijk ook van elkaar. Tijdens je zwangerschap heb je in ieder geval recht op:

  • Extra pauzes (maximaal een achtste van uw dagelijkse arbeidstijd)
  • Een bestendig en regelmatig arbeidspatroon
  • Doorbetaalde zwangerschapsonderzoeken
  • Een maximale dienst van 10 uur. Dit geldt ook tot 6 maanden na de bevalling.
  • Geen nachtarbeid. Hiertoe mag je niet verplicht worden, tenzij de werkgever aannemelijk kan maken dat deze vrijstelling redelijkerwijs niet van hem gevraagd kan worden

Maak werk van je vermoeden

Vermoed je dat er sprake is van zwangerschapsdiscriminatie, maak er dan werk van. Het is echter niet altijd mogelijk om direct bewijs te verzamelen. Nogmaals: bekijk in ieder geval de verslagen van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken en evaluaties. Heb je altijd een goede staat van dienst gehad maar is dit veranderd nadat je de zwangerschap bekend hebt gemaakt? Maak er dan een melding van. Het is begrijpelijk dat je misschien niet meer wilt blijven werken bij hetzelfde bedrijf of binnen dezelfde afdeling, maar dat zou geen reden hoeven zijn om de melding niet te doen. Met zo’n melding zorg je ook voor bewustwording binnen het bedrijf en dat is uiteindelijk hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor dit thema.

 

Previous post

Pronken met je menstruatie?

Next post

Zo bescherm je je kind tegen de zon

The Author

Lisa

Lisa

Moeder (29) van een twee zonen ('13 & '18). Geboren in oost Nederland maar nu woonachtig in het mooie Arnhem. Heeft een hart voor vrouwen in hun kracht zetten.