Blog

Moederraad-dag

Zoals de vaste lezers van mijn blog weten, ben ik lid van de Arnhemse Moederraad en wil ik zo bijdragen aan het verbeteren van de geboortezorg in onze regio. Om andere moederraden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen hebben we onlangs een Moederraad-dag georganiseerd. 

Naast de Arnhemse Moederraad waren Moederraad Twente, Ouderadviesraad Nijmegen en Nona aanwezig. Vanuit VSV Kracht, het Verloskundig Samenwerkingsverband uit regio Arnhem, waren voorzitter Marieke Smit en klinisch verloskundige én spil tussen moederraad en het bestuur: klinisch verloskundige Marijke Broeksma aangeschoven. 

Onderwerpen die ter sprake kwamen waren onder andere de terugkoppeling van de adviezen die de moederraad geeft. Sommige adviezen dienen doorgevoerd te worden op de werkvloer, andere adviezen weer op beleidsniveau. Dat maakt dat het soms lastig is om te volgen wat er wordt gedaan met de uitgebrachte adviezen. We besloten samen te kijken naar een terugkoppelingscyclus waarbij moederraad en  VSV meer ‘geconnect’ zijn. 

Diversiteit is een ander thema dat we hebben besproken. Ouderadviesraad Nijmegen heeft onlangs haar naam veranderd van Moederraad naar Ouderadviesraad en daarmee de deuren opengezet voor vaders. Ouderplatform nona geeft aan ook open te staan voor alle (toekomstige) ouders. 

Zelf vind ik diversiteit in de vorm van het bereiken van verschillende typen moeders belangrijk zodat we ook echt de geboortezorg voor elke (toekomstige) moeder kunnen verbeteren. Het is niet voor alle moeders haalbaar om alle bijeenkomsten bij te wonen. Daarom hebben we nu ook andere vormen om ervaringen te delen geïntroduceerd, zoals de Facebookgroep. Daarnaast gaan wij ook actief naar moedergroepen toe om ervaringen op te halen. Daar beginnen we in november mee, dan bezoeken we Stichting JAM!

Al met al is er een vruchtbare grond voor samenwerking tussen de moederraden gelegd. Zowel de moederraad als het bestuur zijn heel blij dat er constructief is nagedacht over belangrijke thema’s.

 

Previous post

10 dingen waar je vaak pas achter komt als je baby al is geboren

Next post

Nieuwe koffie ochtend in Schuytgraaf

The Author

Lisa

Lisa

Moeder (29) van een twee zonen ('13 & '18). Geboren in oost Nederland maar nu woonachtig in het mooie Arnhem. Heeft een hart voor vrouwen in hun kracht zetten.