BlogNieuws

Gezondheidsraad adviseert: extra echo na 13 weken zwangerschap

Afgelopen woensdag verscheen het advies van De Gezondheidsraad om vrouwen tijdens hun zwangerschap al rond 13 weken een echo aan te bieden als onderdeel van de prenatale screening. Veel afwijkingen die nu nog bij de 20-wekenecho worden ontdekt kunnen al eerder ontdekt worden. Er is dan meer tijd voor vervolgonderzoek en de vrouw en haar partner hebben meer tijd om na te denken over het vervolg van de zwangerschap. De grens voor abortus ligt bij 24 weken zwangerschap.

In principe wordt er bij de 13-wekenecho naar ernstige afwijkingen gekeken die kunnen leiden tot beslissingen over het afbreken of voortzetten van de zwangerschap. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van het begin van de hersenontwikkeling. Veel afwijkingen, bijvoorbeeld aan de darmen, ruggengraat of het hart, kunnen pas later aan het licht komen, wanneer de orgaansystemen al voldoende ontwikkeld zijn. De Gezondheidszorg geeft daarom aan dat de 20-wekenecho ook nodig blijft. Met een hielprik worden de afwijkingen die pas na de geboorte blijken opgespoord.

De 13-wekenecho heeft een breder doel dan de combinatietest. Rond de 13-weken zwangerschap kunnen vrouwen ook een combinatietest laten doen. Bij een combinatietest wordt specifieker gekeken naar de kans op een kind met het syndroom van Down, het syndroom van Patau of het syndroom van Edwards.

In het advies van De Gezondheidsraad staat dat er nog wel onderzocht moet worden wat zo’n vroege echo precies oplevert en hoe vrouwen deze ervaren. De Gezondheidsraad vindt ook dat zwangeren alle onderzoeken gratis moeten kunnen krijgen. Een combinatietest kost nu nog €165,-.

Bronnen: nrc.nl en gezondheidsraad.nl

Vond je dit nieuwsbericht interessant? Like Arnhemse Moeders op Facebook en blijf op de hoogte!

Previous post

Mirena-spiraal teruggeroepen

Next post

Zwanger: dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering

The Author

Lisa

Lisa

Moeder (29) van een twee zonen ('13 & '18). Geboren in oost Nederland maar nu woonachtig in het mooie Arnhem. Heeft een hart voor vrouwen in hun kracht zetten.