BlogNieuws

Ballorig onder toezicht: voldoet opnieuw niet aan veiligheidseisen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen vrijdag een lijst gepubliceerd met inspectieresultaten van indoor speelparadijzen. De Gelderlander meldt dat in 90% van alle onderzochte speelparadijzen gebreken werden geconstateerd. Ook de Arnhemse vestiging van Ballorig staat onder verscherpt toezicht. 

De NVWA controleert speeltoestellen op certificering en technische veiligheid. Hieronder vallen onder andere eventuele technische tekortkomingen (bv. door gebrekkig onderhoud). Denk aan een verkeerde plaatsing van valdempende ondergrond of gescheurde vangnetten. Dat laatste kan tot gevolg hebben dat de mazen te groot worden, zodat kinderen erdoorheen vallen of met hun hoofd blijven hangen, schrijft De Gelderlander.

In februari vorig jaar voldeed de technische veiligheid al niet aan de wettelijke eisen. Ook de certificering was niet in orde. Als gevolg hiervan werden verbeterpunten vastgesteld. Het oordeel ‘verbeterpunten vastgesteld’ houdt in dat de inspectie een of meer tekortkomingen heeft geconstateerd, waarna een traject om te verbeteren wordt gestart.

Vier maanden later werd Ballorig onder verscherpt toezicht gesteld. De certificering is op orde maar de technische veiligheid voldoet niet aan de wettelijke eisen. Verscherpt toezicht wordt vastgesteld wanneer bij de inspectie één of meer herhaalde overtredingen plaatsvinden, of wanneer een direct en onmiddellijk gevaar aanwezig is.

Lees hier het rapport van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Niet alle indoor speelparadijzen zijn onderzocht. Zo is de andere Arnhemse indoor speeltuin Monkey Town nog niet onderzocht.

Vond je dit bericht interessant? Sluit je dan ook aan bij meer dan 1.000 moeders uit Arnhem:

Previous post

Zoektocht naar yogales die past

Next post

Voedingscentrum en kinderartsen oneens over peutermelk

The Author

Redactie

Redactie