BlogNieuws

Voortaan krijgen doodgeboren kinderen bestaansrecht

Vanaf 3 februari is de wetswijziging van de Basisregistratie personen (BRP) in werking getreden. Hierdoor kunnen doodgeboren kinderen worden opgenomen in de basisregistratie en krijgen ze op die manier bestaansrecht.

Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. Het kabinet verwacht dat jaarlijks meer dan vijfhonderdvijftig ouders hun doodgeboren kind zullen opgeven.

Jarenlange strijd
De wetswijziging is het gevolg van jarenlange strijd van een grote groep ouders van wie het kindje levenloos ter wereld kwam. Die ouders komen niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering en veel van hen ervaren het als een groot emotioneel gemis dat ze hun baby niet kunnen laten registreren.

,,Komt een kind dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan”, schreef columniste Roos Schlikker in 2015, die zelf haar dochter verloor. ,,De wet bepaalt dat mijn dochter niet bestaat.” Schlikker was een van de ruim 80.000 mensen die een petitie tekenden om registratie mogelijk te maken. In december kwam de wetswijziging er echt door. ,,En dat is heel erg mooi”, liet ze eerder weten via Instagram.

Het maakt niet uit hoe lang geleden
Vorig jaar besloot het kabinet dat ouders die dat willen, de naam van hun overleden kindje kunnen laten bijschrijven in het personenregister. Zodoende blijft het kind altijd zichtbaar bij de gezinssamenstelling in officiële documenten. Tot vandaag was het niet mogelijk om doodgeboren kinderen bij te laten schrijven in de BRP.

Het is ook mogelijk om met terugwerkende kracht kinderen te laten registeren die in het verleden levenloos ter wereld kwamen. Het maakt niet uit hoe lang dat geleden was.

Volgens het CBS worden in Nederland jaarlijks ongeveer vijfhonderd kinderen doodgeboren na een zwangerschap van 24 weken of meer. Het kabinet verwacht dat de helft van die groep ouders hun kind wil laten registreren in de BRP. Van de 30.000 miskramen (tot 20 weken) schat het kabinet dat ongeveer 300 keer een verzoek tot inschrijving zal worden gedaan.

Bron: ad.nl

Previous post

Cursus 'Basis voor je baby' bij Zand op de Mat

Next post

Ballerina Floor Eimers geeft workshop klassiek bij Studio26

The Author

Lisa

Lisa

Moeder (29) van een twee zonen ('13 & '18). Geboren in oost Nederland maar nu woonachtig in het mooie Arnhem. Heeft een hart voor vrouwen in hun kracht zetten.